Skip to main content

“𝐀 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐬 𝐬𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲, 𝐛𝐮𝐭 𝐚 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐬 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐡𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠.”


“𝐀 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐬 𝐬𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲, 𝐛𝐮𝐭 𝐚 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐬 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐡𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠.”
HAPPY WOMEN’S MONTH PO SA LAHAT NG ATING MGA LOLA, MAMA/NANAY, TITA AT MGA ATE!
Konsehal Obet Lim

Official Website of Sablayan Legislative Office