Skip to main content

𝗞𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗴𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗹𝗮𝘆𝗲𝗻̃𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗴𝘀𝗶𝗻𝗴-𝗶𝗿𝗼𝗴 𝗶𝘀𝗶𝗻𝗮𝗴𝗮𝘄𝗮 𝗻𝗴 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹 𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮𝗮𝗻


𝗞𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗴𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗹𝗮𝘆𝗲𝗻̃𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗴𝘀𝗶𝗻𝗴-𝗶𝗿𝗼𝗴 𝗶𝘀𝗶𝗻𝗮𝗴𝗮𝘄𝗮 𝗻𝗴 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹 𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮𝗮𝗻
Basahin ang buong detalye:https://bongurieta.wordpress.com/2022/02/27/kasalang-bayan-para-mga-sablayenong-magsing-irog-isinagawa-ng-lokal-na-pamahalaan/?fbclid=IwAR2J_bHkGS01rSZ6SA3ipvPCQlZLtXNTJyey7Jzz1FVeHBK6vzKGXpd5PXw

Official Website of Sablayan Legislative Office