Skip to main content

𝗣𝗮𝗯𝗮𝘁𝗶𝗱 𝘀𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝗼: Para sa mga nagnanais kumuha ng 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗖𝗢𝗠 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

𝗣𝗮𝗯𝗮𝘁𝗶𝗱 𝘀𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝗼: Para sa mga nagnanais kumuha ng 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗖𝗢𝗠 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 sa darating na 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 𝟵-𝟭𝟬, 𝟮𝟬𝟮𝟮 , narito ang mga 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗮𝗹𝗶𝘁𝘂𝗻𝘁𝘂𝗻𝗶𝗻.

Official Website of Sablayan Legislative Office