11th SANGGUNIANG BAYAN | 12th Regular Session | 09.27.22

The 11th Sangguniang Bayan of Sablayan, 12th Regular Session was presided over by Vice-Mayor Edwin N. Mintu, with the members present of the Sangguniang Bayan and Ex-Officio members ,held at the SB Session Hall, Legislative Building, Sablayan Occidental Mindoro.
“SERBISYONG PATULOY NA PINAGSISIKAPANG PAGHUSAYIN TUNGO SA GANADONG LALAWIGAN PARA SA MAS MAUNLAD NA BAYAN AT MASAYANG BUHAY”
#ParaSaBayanNgSablayan #TheWorkingSB
#PUSHPrayUntilSomethingHappens
#PushDULAYParaSaMasayangBuhay 💙
Konsehal Marffin Dulay

« of 2 »

© | Sangguniang Bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro
All rights reserved. Powered by
Back to Top
Official Website of Sablayan Legislative Office