Skip to main content

1st Monday of the Month!!! 106th Regular Session of the Sangguniang Bayan

Kasama ang ating bisita ang DICT Assistant Secretary Ariel Macario M. Gaan, Jr.

Isang pasasalamat at welcome po sa Sablayan.

#KasamaNyoNaNoonNgayonAtSaSusunodPangPanahon
#CommChairOfEducation
#CommChairOfHumanResourceEthicsandPrivelegesCivilSocietyOrganization

Official Website of Sablayan Legislative Office