Skip to main content

2022 Fourth Division Management Committee Meeting & Graduation Ceremony for the Beneficiaries of Pantawid Pamilya Pilipino Program

Isang makabuluhang araw ng Huwebes sapagkat dalawang importanteng aktibidad ang aking dinaluhan :

✓ 022 Fourth Division Management Committee Meeting :
Kumatawan tayo bilang Representative ng ating Vice Mayor Edwin Mintu at pakikibahagi bilang Chairperson ng Komiteyang Pang Edukasyo mahalagang pagtalakay sa pagbalangkaspagpapatibay ng mga mahahalagang gawain patungkol sa usaping pang Edukasyon.

✓ & Graduation Ceremony for the Beneficiaries of Pantawid Pamilya Pilipino Program :
Matagumpay ang naging Pagtatapos ng mga magulang na kasapi ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa araw na ito bilang Chairperson ng Komiteya ng Social Services tayo po ay Naimbitahan ng Ahensya ng DSWD sa pamumuno ni Sir Jeffrey Agnas. Layunin din nating iparating sa mga magulang na nagsipagtapos na tuloy tuloy pa rin ang pagtulong ng Gobyerno para sa kanila.

#kakalinga
#aagapay

Official Website of Sablayan Legislative Office