Skip to main content

26 pirasong T-shirt para sa Samahan ng Sulong Pag-asa Fish Vendor’s Association (SUPAFIVA)


Si Ronald Miguel ang pangulo ng Samahan ng Sulong Pag-asa Fish Vendor’s Association (SUPAFIVA) ay dumulog sa aking tanggapan upang humiling ng 26 pirasong T-shirt na gagamitin ng kanilang miyembro.
Hangad ko ang katatagan ng inyong asusasyon.
SB ROBERTO “OBET” LIM

Official Website of Sablayan Legislative Office