Skip to main content

Anak ng Sablayan, Una lagi ang Bayan


𝗔𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗽𝗼, 𝗕𝗢𝗡𝗚 𝗨𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔! ❤️💪😍
𝐌𝐚𝐠𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲𝐨𝐧 𝐚𝐲 𝐛𝐢𝐭𝐛𝐢𝐭 𝐤𝐨 𝐚𝐧𝐠 𝐰𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭 𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐲𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢𝐭 𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐠𝐦𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐨𝐧𝐠 𝐮𝐦𝐩𝐢𝐬𝐚, 𝐒𝐚𝐛𝐥𝐚𝐲𝐞𝐧̃𝐨𝐬.
𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭 𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐲𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐰𝐚𝐥𝐚, malugod ko pong ibinabahagi na 𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐤𝐚𝐩𝐚𝐠-𝐚𝐤𝐝𝐚 ng 𝟏𝟑𝟏 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒 at 𝟕𝟗 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 sa loob lang ng halos tatlong (3) taon. Marami sa mga ito ang sumasaklaw sa pagtugon sa mga sumusunod na 𝐮𝐬𝐚𝐩𝐢𝐧 𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐠 𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐦𝐚𝐦𝐚𝐲𝐚𝐧 tulad ng:
✅ 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡, 𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧;
✅ 𝐒𝐚𝐟𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬;
✅ 𝐒𝐚𝐟𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬;
✅ 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬;
✅ 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞;
✅ 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧; 𝐚𝐭
✅ 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐦𝐢 𝐩𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐛𝐚 𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐲 𝐤𝐢𝐧𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐬𝐚𝐬𝐚𝐚𝐲𝐨𝐬 𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐠𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐬𝐨 𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐫𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐛𝐢𝐝𝐰𝐚𝐥 𝐬𝐚 𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐲𝐚𝐧.
❤❤❤
𝐇𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐩𝐚 𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐚𝐠𝐭𝐚𝐭𝐚𝐩𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐠𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐲𝐨, 𝐒𝐚𝐛𝐥𝐚𝐲𝐞𝐧̃𝐨𝐬. 𝐍𝐚𝐠𝐬𝐢𝐬𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐩𝐚 𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐨 𝐭𝐚𝐲𝐨 𝐚𝐭 𝐢𝐩𝐚𝐠𝐩𝐚𝐩𝐚𝐭𝐮𝐥𝐨𝐲 𝐤𝐨 𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐮𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐛𝐢𝐬𝐲𝐨. 𝐊𝐚𝐲𝐚 𝐧𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐲𝐨 𝐚𝐤𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐚 𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚𝐬𝐚𝐤𝐚𝐭𝐮𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐚 𝐧𝐠 𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐠𝐚 𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫𝐚𝐩 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐚 𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚𝐥 𝐧𝐚 𝐛𝐚𝐲𝐚𝐧:
*𝐔*𝐑* 𝐈 *𝐄 *𝐓* 𝐀
𝐔-rgent legislation for “Post-COVID19 Better Normal” with special focus on education (𝐴𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑝𝑎𝑝𝑎𝑛𝑢𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑛𝑔 “𝑃𝑜𝑠𝑡-𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 19 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙” 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑡𝑢𝑔𝑜𝑛 𝑠𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛);
𝐑-esilient local economy by restoring business confidence and creating more job opportunities (𝐼𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑔 𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑦𝑎 𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑠𝑎𝑠𝑎𝑏𝑢ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑔 𝑚𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑠𝑦𝑜 𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑔𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘ℎ𝑎 𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑜 𝑠𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑦𝑎𝑛);
𝐈-mmediate attention on indigenous group’s welfare (𝐴𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑎 𝑚𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑡𝑢𝑡𝑢𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛𝑔 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑦𝑎𝑛);
𝐄-xceptional and sustainable emergency disaster preparedness (𝑀𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑙𝑜𝑦-𝑡𝑢𝑙𝑜𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑔ℎ𝑎ℎ𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑏𝑢ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑎 𝑚𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑝𝑎𝑚𝑖𝑛𝑠𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑘𝑢𝑛𝑎);
𝐓-ransparent budgeting and expenditure (𝑀𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑤 𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑡𝑜𝑡𝑜ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑔𝑎𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑦𝑎𝑛); at
𝐀-ctive citizen and youth participation (𝐴𝑘𝑡𝑖𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑚𝑎𝑦𝑎𝑛 𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛).
❤️💪😍
𝐀𝐬𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐩𝐨 𝐧𝐢𝐧𝐲𝐨 𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐲𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐞𝐡𝐚𝐥 𝐁𝐎𝐍𝐆 𝐔𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀 𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐧𝐢𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐚 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐭 𝐬𝐚 𝐢𝐤𝐚𝐮𝐮𝐧𝐥𝐚𝐝 𝐧𝐠 𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚𝐥 𝐧𝐚 𝐛𝐚𝐲𝐚𝐧.
#𝒂𝒕𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒓𝑽𝑰𝑪𝑬𝒑𝒐_𝑩𝒐𝒏𝒈𝑼𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂
#𝑨𝒏𝒂𝒌𝑵𝒈𝑺𝒂𝒃𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑼𝒏𝒂𝑳𝒂𝒈𝒊𝑨𝒏𝒈𝑩𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑲𝒐𝒏𝒔𝒆𝑶𝒏𝒆

Official Website of Sablayan Legislative Office