Skip to main content

Ang higit na mahalaga’y sumubok pumalaot


“Ang higit na mahalaga’y sumubok pumalaot, matutong magpaamo ng unos, manghuli ng talinghaga, gumaod nang mag-isa, at magbalik sa pampang nang matagumpay sa paglikha habang taglay ang pananalig na hindi niya inaksaya ang buhay sa walang katuturang bagay.”
– Roberto Anunuevo
Kuha sa Biga River, So. Pandan, Claudio Salgado. Sablayan. 06/06/2021

Official Website of Sablayan Legislative Office