Skip to main content

“Baguhan man sa larangan, 𝗣𝗨𝗦𝗢 𝗮𝘁 𝗨𝗧𝗔𝗞 𝗔𝗡𝗚 𝗔𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗣𝗔𝗡𝗟𝗔𝗕𝗔𝗡 na nagsisilbing inspirasyon upang gumawa ng mas 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗮, 𝗿𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝘀𝘆𝗼𝗻, 𝗮𝘁 𝗺𝗴𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 para sa ating bayan.” – 𝗞𝗢𝗡𝗦𝗘𝗛𝗔𝗟 𝗕𝗢𝗡𝗚 𝗨𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔


#𝒂𝒕𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒓𝑽𝑰𝑪𝑬𝒑𝒐_𝑩𝒐𝒏𝒈𝑼𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂
#𝑨𝒏𝒂𝒌𝑵𝒈𝑺𝒂𝒃𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑼𝒏𝒂𝑳𝒂𝒈𝒊𝑨𝒏𝒈𝑩𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑲𝒐𝒏𝒔𝒆𝑶𝒏𝒆

Official Website of Sablayan Legislative Office