Skip to main content

BAHAYNIHAN 07


Sa Barangay Tagumpay nakatira si Tatay Ambo Vergara at ang kanyang asawang si Nanay Nelita. Bulag si Tatay Ambo at stroke victim naman si Nanay Nenita.
Ang kanilang munting barung-barong ay winasak noon ng Bagyong Quinta ngunit dahil sa kakapusan sa buhay at dalawa na lamang silang namumuhay na parehong wala namang mapagkukunang kabuhayan ay hindi nila ito maipatayo.
Halos mawalan na sila ng pag-asang magkaroon ng bagong bahay ngunit sadyang kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong mapagkawangggawa at may pagkalinga sa kapwa.
Sa pamamagitan boluntaryong pagkilos ng ating mga kasangga sa misyong ito, naitayo na nga at napasinayaan ang kanilang bagong tahanan.
Bagama’t may mga kapansanan at pawang matatanda na, nagkaroon ng bagong yugto ang kanilang buhay hatid ng kanilang bagong bahay tungo sa panibagong pagharap sa mga hamon ng buhay tungo sa tagumpay.
Sa mga tumulong sa kanila, narito ang hangad ni Tatay Ambo:

Official Website of Sablayan Legislative Office