Skip to main content

COMMITTEE LEADERSHIP AND MEMBERSHIP

COMMITTEE LEADERSHIP AND MEMBERSHIP
Bilang bagong halal na Konsehal ng ating bayan malugod at ikinararangal ko pong ibahagi sa inyo ang Komiteyang aking hahawakan at pangungunahan .
Sa abot po ng aking kakayanan gagawin ko po ng buong puso, husay at katapatan upang magampanan ang mga tungkulin na ito para sa isang maayos na pamamahala. Layunin ko pong makapagpasa ng nga produktibong Resolusyon at Ordinansa para sa ikauunlad ng ating bayan at para sa inyo kapwa ko Sablayeño.
#kakalinga
#aagapay

Official Website of Sablayan Legislative Office