Skip to main content

Happy 120th Founding Anniversary, Sablayenos – Hon. Bong Urieta

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝟭𝟮𝟬𝘁𝗵 𝗙𝗢𝗨𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗔𝗡𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗥𝗬, 𝗦𝗔𝗕𝗟𝗔𝗬𝗘𝗡̃𝗢𝗦! 💚💚💚
Kasama ninyo ako sa pagdiriwang ng 𝗞𝗮𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻 𝗻𝗮 𝘀𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻. Sa totoo lang, marami sa aking mga panalagin at kahilingan ang nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan Niya, at alam kong gayundin ang marami sa inyo. 𝗪𝗮𝗹𝗮 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗴𝗶𝘁 𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗽𝗮𝘀𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁 𝗸𝘂𝗻𝗱𝗶 𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗶𝘆𝗮𝘆𝗮 𝗿𝗶𝗻 𝘀𝗮 𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗽𝘄𝗮. Sadyang ganyan ata tayong mga anak ng Sablayan — saan man makarating, tayo ay lilingon at lilingon pa rin sa ating pinanggalingan. 𝗜𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗹𝗶𝗴𝗮𝘆𝗮 𝗮𝘁 𝗹𝗶𝗴𝘁𝗮𝘀 𝗻𝗮 𝗸𝗮𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻!
Tema: “𝗦𝗮𝗯𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻, 𝟭𝟮 𝗗𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝗱, 𝗣𝗮𝘁𝘂𝗹𝗼𝘆 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗴-𝘂𝗻𝗹𝗮𝗱.”
#𝒂𝒕𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒓𝑽𝑰𝑪𝑬𝒑𝒐_𝑩𝒐𝒏𝒈𝑼𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂
#𝑨𝒏𝒂𝒌𝑵𝒈𝑺𝒂𝒃𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑼𝒏𝒂𝑳𝒂𝒈𝒊𝑨𝒏𝒈𝑩𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑲𝒐𝒏𝒔𝒆𝑶𝒏𝒆

Official Website of Sablayan Legislative Office