Skip to main content

Happy International Family Day!


Wala nang hihigit pa sa pamilya,
Lalo na sa isang masayang pamilya.
Mabuklod nawa tayo sa pagkakaisa,
Kasama ang ating Dakilang Lumikha.
Dalangin ko po sa tuwi-tuwina
Ang katatagan ng pamilyang Sablayeño.
Mula kina VM Bong B. Marquez at pamilya

Official Website of Sablayan Legislative Office