Skip to main content

Ikaw, Ako, Tayo ang Lakas ng Bayan!


Ikaw, Ako, Tayo ang Lakas ng Bayan! ☝️
Kaya mga kapwa ko Kabataan at Mamamayan, Huwag palampasin ang pagkakataon na ito, magparehistro na po! 🙂
Magtungo sa: https://irehistro.comelec.gov.ph/ para sa karagdagang impormasyon o magtungo sa ating Comelec- Sablayan 🤗
#MagpaREHISTROparaMakaBOTO 👍
#iPUSHNatinTo

Official Website of Sablayan Legislative Office