Skip to main content

Isa sa tungkulin ng mga Lingkod ng Bayan ang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan


SbBongInAction | Isa sa tungkulin ng mga Lingkod ng Bayan ang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa abot ng kanilang makakaya.
#konseOne
#anakngsablayan
#unalagiangbayan

Official Website of Sablayan Legislative Office