Skip to main content

Kamustahan sa mga mamamayan ng sitio sampalok

💟 𝗜𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘀𝗮𝘆𝗮 𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗸𝗮𝗯𝘂𝗹𝘂𝗵𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗺𝘂𝘀𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗸𝗮𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗴𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗦𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗹𝗼𝗸, 𝗕𝗿𝗴𝘆. 𝗟𝗶𝗴𝗮𝘆𝗮. Lubhang nakatataba ng puso ang nag-uumapaw na suporta ang aking natanggap sampu ng aking mga kasama. Ang aking malinis na hangarin at pangarap para sa bayang ito ang aking patuloy na inspirasyon at lakas para ipagpatuloy ang aking serbisyo.
#𝒂𝒕𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒓𝑽𝑰𝑪𝑬𝒑𝒐_𝑩𝒐𝒏𝒈𝑼𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂
#𝑨𝒏𝒂𝒌𝑵𝒈𝑺𝒂𝒃𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑼𝒏𝒂𝑳𝒂𝒈𝒊𝑨𝒏𝒈𝑩𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑲𝒐𝒏𝒔𝒆𝑶𝒏𝒆

Official Website of Sablayan Legislative Office