Skip to main content

Mabuhay ang ika-10 Sangguniang Bayan ng Sablayan!

Hindi lang ang pagbalangkas at pagpapatibay ng mga lokal na batas ng bayan. Ating sama-samang itinaguyod maging mga pagkakataon ng mga danas ng personal na karanasan.
Hindi lamang tayo nagtagisan ng katwiran at talino sa loob ng gusaling batasan, sa labas, kahit magkaiba ang ating pampulitikang pangkatin at kawan, pinanatili natin ang ating personal na ugnayan.
Karangalan kong nakapagsilbi sa bayan.
Kasama ninyo, bilang vice-mayor, presiding officer at chief legislator. Naging makabuluhan ang tatlong taon ng ating pagsasama. Sana, saan man tayo ibaling ng ating kanya-kanyang karera at kapalaran, ang bahaging ito ng ating buhay ay kapulutan natin ng aral.
Mabuhay ang ika-10 Sangguniang Bayan ng Sablayan!
Official Website of Sablayan Legislative Office