Skip to main content

Mas malapit at abot kamay na natin ang oportunidad para sa ating paglago, Sablayeños! Enrol na

https://fb.watch/bBQErX60jv/

“TESDA”
Upang mas magkaroon ng magandang kalidad at siguradong edukasyong teknikal, skills development at certification system, ipinatayo ni Mayor Andres Dangeros ang Tesda Building para sa ibat-ibang pagsasanay ng mga sumusunod:
1. Driving NC II (118hrs)
2. Trainers Methodology Level I (264hrs)
3. Rice Machinery Operations NC II (232hrs)
4. Organic Agriculture Production NC II(232hrs)
5. Bread and Pastry Production NC II (141hrs)
6. Electrical Installation and Maintenance NC II (196hrs)
7. Masonry NC II (181hrs)
8. Contact Tracing Level II (120hrs)
9. Solar Light Assembly (74hrs)
10. Contact Tracing Level II (120hrs)

Official Website of Sablayan Legislative Office