MCDDP Ordinance


Ang pakikiisa ng mamamayan at pagbibigay-kapangyarihan ay nakasalalay at naka angkla sa mga prinsipyo ng accountalibilty, likas-kayang pag-unlad, bolunterismo, gender sensitivity, pagbawas ng kahirapan at mga mekanismong kontra-kurapsyon.
Ang pagtatatag ng MCDDP bilang isang institusyon ay ayon sa prinsipyo ng PTAS o Participatory, Transparency, Accountability and Sustainability ay sabayang pinagtibay.


© | Sangguniang Bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro
All rights reserved. Powered by
Back to Top
Official Website of Sablayan Legislative Office