Skip to main content

National Fisherfolks Day 2021


“Ang mga mangingisda ng Sablayan,
ay mahalagang salik sa pag-unlad ng ating bayan.
Nakasalalay sa kanila ang nutrihinang kailangan
para tayo’y maging malusog at malakas.
Sa Sablayan, gulugod sila ng ating ekonomiya.
Panahon na ang pagkakaloob ng programang akma,
kasama dito ang pagpapatupad ng mga batas pangisdaan.
Pagtulungan po natin ito at dapat ay ngayon na”.
– VM BONG B. MARQUEZ

Official Website of Sablayan Legislative Office