PAHAYAG UKOL SA UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS


“Ang obligasyon ng estado sa tao – irespeto, protektahan at ipagtanggol ang karapatang pantao. Dapat ipatupad ang mga batas, programa at proyektong tagos sa tao para mabuhay ng may DANGAL at DIGNIDAD. Ito ang aking pagpapanibagong panata sa Pangdaigdigang Araw ng Karapatang Pantao.”
-BONG B. MARQUEZ
Vice-Mayor, Sablayan, Occidental Mindoro
Human Rights Day 2021
December 10, 2021


© | Sangguniang Bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro
All rights reserved. Powered by
Back to Top
Official Website of Sablayan Legislative Office