Skip to main content

Pambansang Linggo ng mga Nars


Ang Pambansang Linggo ng mga Nars ay mula Mayo 6 hanggang 12 ng bawat taon. Ito ay isang linggong selebrasyon na magtatapos sa kaarawan ni Florence Nightingale. Sa pamamagitan nito ay aking binabati ang mga nars ng bayang ito na itinuturing ko bilang inyong pangalawang Punong Bayan, na mga mandirigma sa unahang hanay ng giyera laban sa COVID 19.
Sinasakripisyo ninyo ang lahat ng oras para kalingain ang mga pasyente, imbes na ilaan upang alagaan ang inyong mga pamilya.
Hindi biro ang pinagdaraanan ng mga nars na kung saan ay isinusugal ang sariling kapakanan malabanan lang ang pandemya.
Mabuhay kayo, at tulad ng habilin ng tinatawag ninyong Lady with the Lamp, akin ding sasabihin na “Live life when you have it. Life is a splendid gift-there is nothing small about it.”
Hindi maliit na bagay ang inyong mga pagsisikap kaya mabuhay kayo!
BONG B. MARQUEZ
Vice-Mayor

Official Website of Sablayan Legislative Office