Skip to main content

Quarterly Meeting with the PWD

𝐀𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐞𝐫𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐩𝐨: Napuno ng tawanan at makabuluhang kwentuhan ang aming isinagawang Quarterly Meeting with the PWD katuwang ang MSWD sa pamumuno ni Bb. Eleiane Faith Gonzales, Social Welfare Officer III.
“𝗠𝗮𝘆 𝗸𝗮𝗸𝗮𝘆𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗮𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗵𝘂𝗯𝘂𝗴𝗶𝗻 𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗶𝘄𝗮𝗹𝗮 𝗻𝗴 𝗺𝗴𝗮 𝗣𝗪𝗗 𝘀𝗮 𝗸𝗮𝗻𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗴𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗶𝗹𝗶 𝘀𝗮 𝗽𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝗴𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗴𝗽𝗮𝗽𝗮𝗸𝗶𝘁𝗮 𝗻𝗮 𝘀𝗶𝗹𝗮 𝗮𝘆 𝗺𝗮𝘆 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘀𝘆𝗮 𝗿𝗶𝗻 𝘀𝗮 𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝘁 𝗽𝗮𝗴𝗸𝘂𝗺𝗯𝗶𝗻𝘀𝗶 𝘀𝗮 𝗸𝗮𝗻𝗶𝗹𝗮 𝗻𝗮 𝗸𝗮𝘆𝗮 𝗿𝗶𝗻 𝗻𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗽𝗮𝗴𝘀𝗮𝗯𝗮𝘆𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗶𝗯𝗮’𝘁 𝗶𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗮𝘁 𝗴𝗮𝘄𝗮𝗶𝗻. 𝗧𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆, 𝗸𝗮𝘆𝗮 𝗻𝗮𝗿𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗸𝗮𝗿𝗼𝗼𝗻 𝗽𝗮 𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘀 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝗱𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗮 𝗸𝗮𝗻𝗶𝗹𝗮.” — 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗵𝗮𝗹 𝗕𝗼𝗻𝗴 𝗨𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮
#𝒂𝒕𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒓𝑽𝑰𝑪𝑬𝒑𝒐_𝑩𝒐𝒏𝒈𝑼𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂
#𝑨𝒏𝒂𝒌𝑵𝒈𝑺𝒂𝒃𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑼𝒏𝒂𝑳𝒂𝒈𝒊𝑨𝒏𝒈𝑩𝒂𝒚𝒂𝒏
#𝑲𝒐𝒏𝒔𝒆𝑶𝒏𝒆

 

Official Website of Sablayan Legislative Office