Skip to main content

SB NG LAHAT, SANGGUNIANG BOSES NG LAHAT


One Dream. One Team. One OksiMin. One Sablayan.
Sablayeños, eksaktong isang buwan na mula nang kami ay nagkaisang maghain ng aming kandidatura. Ang paglingkuran kayo nang buong puso, tapat, at patas ay ang natatangi naming adhikain. Makakaasa kayong kami ay laging maninindigan para sa inyong kapakanan at para sa mas ikauunlad ng ating minamahal na bayahn.
SB NG LAHAT, SANGGUNIANG BOSES NG LAHAT!
#DreamTeamSablayan2022
#SBngLahat
#SangguniangBosesNgLahat

Official Website of Sablayan Legislative Office