SB NG LAHAT, SANGGUNIANG BOSES NG LAHAT


One Dream. One Team. One OksiMin. One Sablayan.
Sablayeños, eksaktong isang buwan na mula nang kami ay nagkaisang maghain ng aming kandidatura. Ang paglingkuran kayo nang buong puso, tapat, at patas ay ang natatangi naming adhikain. Makakaasa kayong kami ay laging maninindigan para sa inyong kapakanan at para sa mas ikauunlad ng ating minamahal na bayahn.
SB NG LAHAT, SANGGUNIANG BOSES NG LAHAT!
#DreamTeamSablayan2022
#SBngLahat
#SangguniangBosesNgLahat


© | Sangguniang Bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro
All rights reserved. Powered by
Back to Top
Official Website of Sablayan Legislative Office