Skip to main content

TARA SA BARANGAY PAETAN


Buwan ng Kabataan 2021
Transforming Food System: “Youth Innovation for Human and Planetary Health”
September 1-30, 2021.
Day 7: TARA SA BARANGAY PAETAN
|| 09.07.21
Sa pangunguna ni SK Chairperson Ma. Theresa Acosta, Kasama ang inyong lingkod Marffin B. Dulay, Tayo’y nagkaroon ng programa para sa mga kapatid nating PWD upang sila’y mapangiti sa simpleng pagtanggap ng Ayuda at sinabayan ng pagbibigay ng Tulong sa ating mga kaguruan ng Paetan Elementary School. Nakapagbigay ng School Supplies upang kilang magamit sa kanilang pagtuturo.
Naging kasama natin sa nabanggit na programa ang Kapitan ng Brgy. Paetan, Kapt. San Diego, SK Council at iba pa.
Pasasalamat ng may kasamang ngiti sa pag uwe. ❣️
MABUHAY TAYONG LAHAT 🤗
#MunicipalSKFederationOfSablayan
#SimulanNatinAngBagongSK
#YOUthMatter
#BuwanNgKabataan2021
#BarangayPaetan

Official Website of Sablayan Legislative Office